Slide background
Volem millorar la gestió de les entitats d’Iniciativa Social oferint un sistema de suport per prendre decisions. Aconseguir una gestió integral per als diferents centres i coordinadores. I donar accés a eines d’anàlisi d’última tecnologia per disminuir la càrrega de treball en gestió i augmentar la qualitat a l’usuari final.

Mira com ajuda Social.sic als teus professionals a assistir als seus usuaris

  • Gestió integral
  • Dades de l'usuari centralitzades
  • Dades personals, dels familiars, contactes i dades econòmiques centralitzades
  • Gestió i seguiment de l'usuari a nivell de Salut, Laboral, Formació, Social, etc.
  • Valoracions Interdisciplinàries
  • Pla individual, gestor de reunions
  • CRM (Customer Relationship Management)
  • Gestió de Professionals
  • Dades Professionals, Contactes laborals, Calendari d'absències, etc.
  • Facturació Privada i Concertada, Remeses bancàries.