Avís legal

 1. dades identificatives

Compliment de les obligacions d’informació continguda en el article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, a continuació, reflecteix les dades següents: el titular del domini web és programari Suport Informátic S.L. (a més tard Advancegroup), amb domicili al carrer Mallorca, 277, piso 6 porta 3 08037 Barcelona i IVA número: B61160917 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Correu de contacte: info@advancegroup.es del lloc web.

2 usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal Advancegroup atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés o ús, les condicions generals d’ús que figuren aquí. Aquestes condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals i condicions que en el seu cas s’ha de complir-se.

 1. ús del portal

http://www.socialsic.com proporciona accés a una multitud d’informació, serveis, programes o dades (en endavant “contingut”) pertanyent a Advancegroup o els seus llicenciants, que l’usuari pot accedir en línia. L’usuari assumeix la responsabilitat per l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que seria necessari per accedir a determinats serveis o continguts. Durant el registre, l’usuari serà responsable de facilitar informació veritable i legal. Com a resultat d’aquest registre, que pot proporcionar usuaris una contrasenya que serà responsable,

es compromet a fer un ús diligent i confidencial de les mateixes. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies), nom d’empresa de creatiu lloc web d’oferta a través del seu portal i amb caràcter, però no limitació, per no utilitzar-los per a (i), participació en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de un racista, xenòfob, de terrorisme o natura contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de creador de nom de companyia del lloc web, seus proveïdors o terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus o qualsevol altres sistemes físics o lògics capaços de els danys esmentats; (iv) intentar accedir i, on s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creativa de la web es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que és discriminatori, racista, xenòfob, pornogràfic, que vulnerin els joves o la infància, ordre o seguretat públiques o que, segons la seva opinió, no eren adequats per a la publicació. En qualsevol cas, Advancegroup no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través de fòrums, xats o altres eines de participació.

 1. protecció de dades

Si SOFTWARE I SUPORT INFORMATIC SL disposa de pàgina web i en la mateixa conté formularis de recollida de dades, per tal que els usuaris de la pàgina puguin contactar amb SOFTWARE I SUPORT INFORMATIC SL o enviar les seves consultes i suggeriments, ha de complir amb l’exigència legal en matèria de protecció de dades, en aquest cas, pot incorporar al peu del formulari la present clàusula

“De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SOFTWARE I SUPORT INFORMATIC SL con CIF B61160917 y domicilio social sito en CASP, 23 08010, BARCELONA, con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, SOFTWARE I SUPORT INFORMATIC SL informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.

SOFTWARE I SUPORT INFORMATIC SL informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SOFTWARE I SUPORT INFORMATIC SL se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico JCAMPS@ADVANCEGROUP.ES.

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de SOFTWARE I SUPORT INFORMATIC SL, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.

Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

Amb l’enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la poítica de privacitat de SOFTWARE I SUPORT INFORMATIC SL.

Advancegroup aconsella donar compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i demanar el seu consentiment al tractament de l’adreça de correu electrònic per a finalitats comercials en cada moment.

 1. propietat industrial i intel·lectual de

Advancegroup o com a cessionària, és titular tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com els elements continguts en la mateixa (una limitació, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, titularitat de combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), de Advancegroup o els seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut de les disposicions dels articles 8 i 32.1, paràgraf 2, de la Llei de propietat intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, distribució i comunicació pública, incloent-hi el seu mode de disposició, de tot o part del el contingut d’aquest lloc web amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense el permís de Advancegroup. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i Industrial titularitat de Advancegroup. Podeu veure els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic sempre que sigui únicament i exclusivament per a ús personal i privat. L’usuari no serà eliminar, alterar, eludir o manipular qualsevol protecció dispositiu o sistema de seguretat que va instal·lar a les pàgines de Advancegroup.

 1. exclusió de garanties i responsabilitat

Advancegroup no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol tipus causats per,: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes continguts nocius o delictius, tot i haver pres totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7 modificacions

Advancegroup es reserva el dret de fer canvis sense anunciar-ho estimi convenient el seu portal, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis prestats a través d’això i la manera en què estan presentats o localitzats en el seu lloc web.

8 enllaços

En el cas que http://www.socialsic.com conté enllaços a altres llocs d’Internet, Advancegroup no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En qualsevol cas

Advancegroup es responsabilitza del contingut d’algun enllaç pertanyent a un lloc web extern, ni garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, gamma, exactitud, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en qualsevol d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. També la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’Associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 1. dret d’exclusió

Advancegroup es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o serveis sense previ avís, a instància pròpia o un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

10 informació general

Advancegroup seguir l’incompliment d’aquests termes i condicions, així com qualsevol ús indegut del seu lloc Web exercint totes les accions civils i penals que pogués correspondre’ls per la llei.

 1. modificació d’aquests termes i condicions i durada

Advancegroup podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí, sent degudament publicades com aquí apareixen. El terme d’aquestes condicions ha estar d’acord a la seva exposició, i seran vàlids fins pròpiament publicat. que va ser modificada per altres.

 1. Llei aplicable i jurisdicció

La relació entre la Advancegroup i l’usuari es regiran per la legislació espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetran als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Mira com ajuda Social.sic als teus professionals a assistir als seus usuaris

 • Gestió integral
 • Dades de l'usuari centralitzades
 • Dades personals, dels familiars, contactes i dades econòmiques centralitzades
 • Gestió i seguiment de l'usuari a nivell de Salut, Laboral, Formació, Social, etc.
 • Valoracions Interdisciplinàries
 • Pla individual, gestor de reunions
 • CRM (Customer Relationship Management)
 • Gestió de Professionals
 • Dades Professionals, Contactes laborals, Calendari d'absències, etc.
 • Facturació Privada i Concertada, Remeses bancàries.