Blog

ARED ha posat en marxa SOCIAL.SIC

ARED ha posat en marxa SOCIAL.SIC per gestionar la seva organització.

SOCIAL.SIC ha estat seleccionat tant per les seves funcionalitats com per ser un software tecnològicament avançat i executat en entorn web.

ARED ens comenta que: hem aconseguit un sistema de gestió comú i de fàcil accés per tots els professionals de l’entitat i que han pogut normalitzar els diferents circuits interns. Resultat d’això avui tots els professionals reben i comparteixen l’ informació de al mateix temps lo que facilita l’atenció als usuaris.»

A mes SOCIAL.SIC també profunditza, de manera practica, en la problemàtica d’entitats d’iniciativa social a traves dels grups d’opinió, creats amb professionals del sector per debatre i millorar-ne la gestió i l’atenció al usuari.

Categories: Sin categoría