Blog

El Tercer Sector a Catalunya

A Catalunya el conjunt d’entitats no governamentals i no lucratives que actuen en l’àmbit de la defensa dels drets socials i l’atenció a les persones, son:
6.800 entitats
2,1M destinataris
102.000 treballadors
300.000 voluntaris
2,8% del PIB

Categories: Sin categoría